Visie

Kan leren en onderwijzen prettig zijn? Is leren een natuurlijk proces? Als we positief antwoorden op deze vragen, geloven we in een andere vorm van onderwijzen en leren. We pakken dan ook in de Linde het onderwijsleerproces anders aan. We willen zoveel mogelijk inspelen op datgene wat kinderen interesseert. Deze interesse proberen we te verbreden en te integreren.

Om een mooie start te maken neem ik de Lindeboom als beeld. Want net zoals een boom kan groeien, willen wij dat jullie kinderen ook kunnen groeien met hun voeten stevig op de grond en een kruin vol mooie vruchten waar ze later van kunnen genieten in hun volwassen leven. Ook onze visie hebben we dat beeld gegeven: van een lindeboom met staakwoorden. Met deze linde-visie streven wij kwaliteitsvol onderwijs na. Kwaliteitsvol onderwijs dat stevig geworteld zit in goede grond. Wortels die SAMEN LEREN EN LEVEN

WORTEL 1:

Een eerste wortel  die we op de Linde heel belangrijk vinden is dat we SAMEN onderwijs maken.

 • Er staat hier immers een TEAM voor jullie met heel veel GOESTING. Die goesting komt recht uit de buik en het hart. Een grote honger om het onderste uit de kan te halen bij uw kind en om het jaar na jaar zelf als leerkracht beter te doen. En aangezien we geloven in groei bij jullie kinderen, geloof ik ook in groei bij de leerkrachten. De leerkrachten vormen een hecht team die ten alle tijden ten raden kunnen gaan bij elkaar. Samen komen we ver.
 • Graag werken we ook samen met jullie als OUDERS aan de groei van jullie kinderen. Wij zijn misschien de onderwijsexperten, jullie zijn de experten van jullie kind. Dat respecteren wij ten zeerste. We zullen dus altijd met jullie samen op pad gaan om jullie kind te helpen groeien.
  Daarnaast zien we onze school ook graag groeien en beter worden. We gebruiken daar ook de talenten van ouders voor. Zo zijn er muzische ouders die ons tips hebben gegeven over een rijker muzisch aanbod voor de kinderen. Zo zijn er talige ouders die ons meenemen in het verhaal van leesplezier,…
  Ouders zijn ook onze spiegels. We horen graag positieve bekrachtigingen, maar een betrokken confrontatie kan zeker geen kwaad.
 • We vinden het belangrijk dat LEERLINGEN mee kunnen participeren en zo SAMEN school maken. We kiezen als school heel bewust om leerlingen van verschillende leeftijden SAMEN bij elkaar te zetten.

WORTEL 2:

Een tweede belangrijke wortel in visie die bijdraagt tot kwaliteitsvol onderwijs ,en dus groei van uw kind, is LEREN. LEREN is natuurlijk in elke onderwijsinstelling terug te vinden. Wij pakken LEREN op onze manier aan. Met 5 begrippen tonen we aan hoe we in De Linde dit leren aanpakken. Onze inspiratie haalden we bij het ervaringsgericht onderwijs. De leerkracht zal in de klas duidelijk maken hoe zij door de nadruk te leggen op zelfstandigheid, spelen, ervaren, ontdekken en  leerwinst bereiken bij uw kind.

WORTEL 3:

Naast LEREN staat in De Linde op dezelfde hoogte dat we samen LEVEN. Daarin onderscheiden we ons van het klassieke onderwijssysteem. Rond onze lindeboom wordt goed geleefd, met veel goesting geleefd. Want enkel inzetten op schoolse kennis en vaardigheden, brengt je niet ver in verdere leven. Als je de vacatures in de krant ziet, wordt er vooral een gezocht naar LEEFkwaliteiten als flexibel zijn, kunnen samenwerken, zelfstandig werken,… Bedrijven voorzien zelf vaak in kennisopleiding.  Opnieuw, zo dadelijk zal in de klas duidelijk worden hoe de leerkracht het leven in zijn klas binnenlaat via talenten, warmte, beleven, enthousiasme en eigenheid.

VOEDINGSSTOFFEN:

Naast een duidelijke visie; die door iedereen gedragen wordt; heeft een boom ook voedingstoffen nodig om te kunnen groeien. En ook daar is de rode draad SAMEN:

 • SAMEN met ouders groeit onze school tot een kwaliteitsvolle school. Initiatieven als de wondere pluym of de groene toets van het greenteam, de aandacht op verkeer, zijn enkele voorbeelden waarbij samenwerking met ouders duidelijk wordt. Daarnaast zijn jullie ZEER WELKOM om jullie talenten bot te vieren in de klas.
 • Voeding halen de leerkrachten uit nascholingen. Zoals eerder gezegd schuilen er heel veel kracht en leerkansen in de verschillende leeftijden samen. Die kracht willen we optimaal benutten met coöperatieve werkvormen.
 • Het katholiek onderwijs start met een nieuw leerplan ZILL (zin in leven en leren) toevallig ook de stevige wortels van onze visie. De leerkrachten krijgen een intensieve begeleiding van de pedagogische begeleidingsdienst.
 • Daarnaast kunnen we veel leren van elkaar : visitatieproject. Leerkrachten hebben elks een arsenaal aan ervaringen in eigen klas. Leren van elkaar wordt mogelijk gemaakt door collega’s te kunnen bezoeken.

RUIMTE (STAM)

De groei van uw kind heeft dus stevige wortels en redelijk veel voedingsstoffen. Daarnaast krijgt uw kind veel kansen en ruimte om te groeien. Daarvoor geloven wij als school heel sterk in de GROWTH MINDSET. Growth mindset is het tegenovergestelde van fixed mindset. Uitspraken als ‘van fouten kan je leren’ of ‘Dit lukt al aardig en dat kan je NOG niet’. We gaan ervoor om kinderen te overtuigen dat mogelijkheden niet vast staan, maar dat door hun werkhouding en attitude alles mogelijk wordt. Wij geloven dus in de groeikansen van elk kind op zijn niveau. Zo hopen we een sterke en grote stam die een kruin vol vruchten kan dragen.

ZORG?

De zorg is niet iets apart, maar zit doorheen de hele visie doorweven. Alle leerkrachten in de klas staan in voor een brede basiszorg. Vanaf een kind daar niet voldoende aan heeft, komt het woord SAMEN weer sterk naar voren. Dan gaan leerkrachten met de zorgleerkrachten, ouders en leerling verder op zoek naar oplossingen. Het CLB is daarin zeker een partner voor de ouders in deze zoektocht.

In onze algemene schoolbrochure 2022-2023 leest u uitgebreid over de filosofie en de aanpak van onze school.