Inschrijvingen en infomoment

Inschrijvingen

De inschrijvingen van nieuwe kinderen verlopen via een digitaal aanmeldingssysteem: MELD JE AAN. Dit systeem geldt in alle kleuterscholen en lagere scholen in de stad Antwerpen. Ga naar https://meldjeaanbasis.antwerpen.be voor meer informatie.

Hoe schrijft u uw kind in?

U meldt uw kind eerst aan op het internet voor de scholen van uw keuze.  Per school wordt een volgorde gemaakt van alle aangemelde kinderen.  Daarna krijgt u een brief of een e-mail.  Hierin staat welke school plaats heeft voor uw kind.  Als u voor onze school in aanmerking komt, maakt u een afspraak om uw kind definitief in te schrijven.  Hiervoor moet u in onze school het inschrijvingsregister en de inschrijvingspapieren ondertekenen.

Indien u geen toegang heeft tot internet, bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185. U bent ook welkom in de huizen van het kind.

Stap 1

Meld uw kind aan via de site meldjeaanbasis.antwerpen.be 

Er zijn 2 aanmeldingsperiodes:
1. Aanmeldingsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeelsleden.
Deze loopt van 18/01/2023 (9u30)  tot en met 03/02/2023 (17u00).
(resultaat op 14/02/2023)

2. Aanmeldingsperiode voor andere kinderen.
Deze loopt van 28/02/2023 (9u30) tot en met 21/03/2023 (17u00).
(resultaat op 21/04/2023)

Stap 2

U krijgt van de stad Antwerpen een brief of e-mail.  Hierin staat of u plaats heeft in onze school.

Stap 3

Als je een toegangsticket hebt ontvangen komt u inschrijven in onze school (maak hiervoor een afspraak).

Breng de volgende dingen mee voor een inschrijving:

  • siskaart
  • identiteitskaart
  • bankrekeningnummer
  • rapport of schoolrijpheidsonderzoek

Wil je weten wanneer je kleuter van 2,5 jaar voor de eerste keer naar school kan?
Dan kan je dat via onderstaande link berekenen.
Enkel geboortedatum invullen en je weet meteen op welke dag je peuter naar school kan.
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

VRIJE INSCHRIJVINGEN STARTEN OP 23 MEI 2023 OM 9u. Dit is voor ouders die bovenstaande aanmeldperiode gemist hebben.

De vrije plaatsen worden toegewezen volgens het tijdstip van de registratie: wie eerst is, krijgt de plaats. Wacht dus niet te lang. Zijn er geen vrije plaatsen op school? Dan zal uw kind achteraan op de wachtlijst terecht komen.

Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185.

INFOMOMENT

Bekijk alvast dit informatiefilmpje.

Komt u graag de sfeer opsnuiven?

Voor de nieuwe inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 voorzien we 2 bezoekmomenten : 

Na de schooluren op dinsdag 17/01/’23 van 19u30 tot 21u

Tijdens de schooluren op donderdag 16/02/’23 van 10u15 tot 11u45

U kan een kijkje nemen in de klassen, turnzaal, speelruimtes en de sfeer opsnuiven. Voor uitleg over onze visie en werking verwijzen we door naar het digitaal contactmoment.

Op dinsdagavond 28/02/’23 kan u ook een digitaal infomoment volgen van 19u – 20u. 

Tijdens dit digitale vragenuurtje zoomen we in op hoe we onze visie vertalen in de praktijk. U krijgt dan ook de kans om vragen te stellen. 


Mail naar directie.delinde@sgkod.be en schrijf je in voor het dit digitaal infomoment. U kan ook gebruik maken van dit formulier. U krijgt de link van de digitale vergadering per mail toegestuurd

Opvang

Sinds schooljaar 2016-17 wordt de voor- en nabewaking gedaan door de buitenschoolse opvang SKOFFEL. Ook op woensdagmiddag en tijdens de vakantieperiode is er mogelijkheid tot opvang.

Schoolbrochure en schoolreglement

Hier leest u uitgebreid over de praktische gang van zaken op onze school.