Inschrijvingen

De inschrijvingen van nieuwe kinderen verlopen volgens een nieuw systeem.  De voorbije jaren waren er soms problemen met de inschrijvingen in Antwerpse scholen.  Bij sommige scholen waren er wachtrijen.  Daarom is er vanaf nu een nieuw inschrijvingssysteem.  Dit systeem geldt in alle kleuterscholen en lagere scholen in de stad Antwerpen.

Hoe schrijft u uw kind in?

U meldt uw kind eerst aan op het internet voor de scholen van uw keuze.  Per school wordt een volgorde gemaakt van alle aangemelde kinderen.  Daarna krijgt u een brief of een e-mail.  Hierin staat welke school plaats heeft voor uw kind.  Als u voor onze school in aanmerking komt, maakt u een afspraak om uw kind definitief in te schrijven.  Hiervoor moet u in onze school het inschrijvingsregister en de inschrijvingspapieren ondertekenen.

Indien u geen toegang heeft tot internet, helpen we u graag verder. Maak even een afspraak op het nummer 03/321 02 58.

Stap 1

Meld uw kind aan via de site meldjeaan.antwerpen.be 

Er zijn 2 aanmeldingsperiodes:
1. Aanmeldingsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeelsleden.
Deze loopt van 09/01/2018 vanaf 09.30 uur tot en met 23/01/2018 tot 17 uur.
2. Aanmeldingsperiode voor andere kinderen.
Deze loopt van 08/02/2018 vanaf 09.30 uur tot en met 06/03/2018 tot 17 uur.

Stap 2

U krijgt van de stad Antwerpen een brief of e-mail.  Hierin staat of u plaats heeft in onze school.

Stap 3

Als je een toegangsticket hebt ontvangen komt u inschrijven in onze school (maak hiervoor een afspraak).
Broers en zussen en kinderen van personeelsleden doen dit van 20/02/2018 tot en met 06/05/2018 en de anderen van 17/04/2018 tot en met 06/05/2017.
De vrije inschrijvingsperiode start op 25/05/2018 om 09.00 uur.

Breng de volgende dingen mee voor een inschrijving:

  • siskaart
  • identiteitskaart
  • bankrekeningnummer
  • rapport of schoolrijpheidsonderzoek

Kennismaking met onze school

Wilt u komen kennismaken met onze school? Dit kan op vrijdag 19 januari 2018 om 09:00 uur of maandag 5 februari om 20:00 uur.


Een dag op De Linde

08u30 Belsignaal einde speeltijd
08u35 Begin van de lessen
11u45 Einde van de lessen, op woensdag 12u10
13u10 Begin de lessen
15u35 Einde van de lessen

Opvang

Sinds schooljaar 2016-17 wordt de voor- en nabewaking gedaan door de buitenschoolse opvang SKOFFEL. Ook op woensdagmiddag en tijdens de vakantieperiode is er mogelijkheid tot opvang.

In onze brochure (.pdf) lees u uitgebreid over de praktische gang van zaken op onze school.

Advertenties