Ervaringsgericht werken in de school.

Kan leren en onderwijzen prettig zijn? Is leren een natuurlijk proces? Als we positief antwoorden op deze vragen, geloven we in een andere vorm van onderwijzen en leren. We pakken dan ook in de Linde het onderwijsleerproces anders aan. We willen zoveel mogelijk inspelen op datgene wat kinderen interesseert. Deze interesse proberen we te verbreden en te integreren.

Onze drie grote pijlers waar we vooral rond werken zijn Welbevinden, Betrokkenheid en Verbondenheid.

Welbevinden: Wij geloven er in dat kinderen die zich goed voelen klaar zijn om verder te ontwikkelen. Onze hoofdprioriteit is dan ook er voor zorgen dat onze kinderen zich goed voelen in onze school en in hun eigen vel.

Betrokkenheid: Kinderen in die mate uitdagen dat ze zich aangesproken voelen door de verschillende activiteiten / lessen streven wij na. Door te werken vanuit hun eigen leefwereld en interessepunten trachten we de kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij hun leerproces.

Verbondenheid: We vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich verbonden voelen met zichzelf, de klas en de school. Hiervoor organiseren we verschillende activiteiten (kring, forum, peterschap,…) om dit te realiseren. Ook de verbondenheid tussen de school en de ouders vinden we belangrijk. Onze drempel is erg laag… Ouders ALTIJD welkom!

In onze algemene brochure (.pdf) leest u uitgebreid over de filosofie en de aanpak van onze school.

Advertenties